English Version: English Version

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ (ดาย)
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง สะอาด และไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ IRMCO Fluid and IRMCO Gel
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
CONTROLLED APPLICATION – ลดปริมาณการใช้ได้ถึง 50%
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
TOOLING COST REDUCED 25% – ด้วยผลิตภัณฑ์ทางเคมีเฉพาะของ IRMCO® ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวของเครื่องมือภายใต้แรงเสียดทานและอุณหภูมิสูง จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานเครื่องมือได้โดยเฉลี่ย 25%
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
CLEAN ASSEMBLY – เชื่อมโดยไม่ต้องล้าง
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
IMPROVED PARTS CLEANING & PAINT QUALITY – ลดการใช้สารเคมี 50%
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับ...หล่อลื่นขึ้นรูปโลหะ
400% LESS TOXIC – ISO 14001 COMPLIANCE
แม่พิมพ์ (ดาย)
สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ
Visit Paramount Website

ยินดีต้อนรับสู่…

IRMCO South East Asia

เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทต่าง ๆ สำหรับงานขึ้นรูปอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะในปัจจุบัน 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่ในรูปแบบเจล (IRMCO GEL) และของเหลว (IRMCO Fluid) โดยผลิตภัณฑ์ของ IRMCO นั้นได้รับการยอมรับมาเกือบ 100 ปีแล้วทั้งในอเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย 

Punctual Delivery time

อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมยานยนต์ Eastern Seaboard Industries

Team Of Professionals

ทีมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ

Easy and Affortable

ใช้งานสะดวกและผสมน้ำได้ 100% และล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำสะอาด

IRMCO South East Asia

ผลิตภัณฑ์และบริการ

IRMCO®
Products

เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง สะอาด และไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ จึงมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เป็นน้ำมันแบบดั้งเดิม สามารถละลายในน้ำได้และยังมีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ / ปั๊มขึ้นรูป เอกสารยืนยันว่าไม่เป็นสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

CLEAN ASSEMBLY
เชื่อมโดยไม่ต้องล้าง

ฟิล์มที่บางและสะอาดช่วยปรับปรุงสภาพพื้นผิวสำหรับการเชื่อมและการประกอบ การศึกษาการเชื่อมด้วยเทคนิคการเชื่อมแบบ MIG, TIG ได้พิสูจน์แล้วว่าในบางกรณีการเชื่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องล้างก่อน* การซ่อมแซมรอยเชื่อมและการทำงานซ้ำเนื่องจากสารหล่อลื่นตกค้างถูกกำจัดหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

TOOLING COST
REDUCED 25%

ด้วยผลิตภัณฑ์ทางเคมีเฉพาะของ IRMCO® ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวของเครื่องมือภายใต้แรงเสียดทานและอุณหภูมิสูง จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานเครื่องมือได้โดยเฉลี่ย 25%

IMPROVED PARTS CLEANING & PAINT QUALITY
ลดการใช้สารเคมี 50%

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น IRMCO® สามารถล้างออกได้โดยง่าย ด้วยน้ำธรรมดาในขั้นตอนแรก หรืออาจใช้น้ำยาทำความสะอาดอัลคาไลน์อ่อน ๆ สารเคมีที่เคลือบอยู่สามารถล้างออกได้โดยง่าย อีกทั้งการบำบัดน้ำจากการล้างก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอายุการใช้งานเครื่องมือก็ยาวนานขึ้น จึงสามารถลดการใช้สารเคมี การกำจัดของเสีย น้ำเสีย บำรุงรักษาเครื่องมือ ได้ถึง 50%

CONTROLLED APPLICATION
ลดปริมาณการใช้ได้ถึง 50%

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น IRMCO® ที่มีประสิทธิภาพสูง และฟิล์มบางๆ ของ IRMCO® มีความสามารถในการลดความเสียหายของเครื่องมือและยังสามารถลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือ 50% การประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น IRMCO® ในการขึ้นรูปชิ้นงานนั้นทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาระงานส่วนเกินรวมถึงลดของเสียจากการขึ้นรูป ทั้งยังสามารถทำความสะอาดทั้งชิ้นงานและเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย

400% LESS TOXIC
ISO 14001 COMPLIANCE

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น IRMCO® ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่พบในรายการสารเคมีที่เป็นพิษ SARA Title III หมวดที่ 313 ซึ่งช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO

ทำไมต้องเลือก IRMCO Lubricants?

ข้อมูลด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการของเทคโนโลยี IRMCO FLUIDS® กับเทคโนโลยีอื่น ความสามารถในการขึ้นรูปโลหะถูกรายงานว่าเป็นความเครียดแกนเดียวสูงสุดก่อนที่จะเกิดการแตกหักของตัวอย่างที่เคลือบซึ่งสัมพันธ์กับตัวอย่างที่ไม่เคลือบผิว ค่าความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความสามารถในการขึ้นรูปของฟิล์มที่ดีขึ้นโดยใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น ความสะอาดสามารถวัดได้โดยการล้างฟิล์มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 77 ºF (25 ºC) เวลาที่สั้นลงแสดงให้เห็นถึงความง่ายในการทำความสะอาดที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ความเป็นพิษทางน้ำเฉียบพลันมีรายงานในส่วนต่อล้าน (parts per million – ppm) โดยความเข้มข้นที่มี 50% (EC50)  ของอัตราส่วนที่ผสมในน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในระดับใด ตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงวัสดุที่เป็นพิษน้อยลง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบเหล่านี้โปรดติดต่อ IRMCO


FORMABILITY 95%
CLEANABILITY TIME 4%
AQUATIC TOXICITY TOLERANCE 99%

5 Star Ratings

Team Members

Completed Projects

Happy Clients

ทีมงานของ IRMCO

พบกับทีมงานคุณภาพของ IRMCO

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ติดต่อทีมงาน IRMCO South East Asia เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย

ข่าวสารและข้อมูล

ล่าสุดจาก IRMCO

17 June , 2022

HIGH PERFORMANCE OIL FREE STAMPING LUBRICANTS

administrator Comments (0)

22 September , 2020

Light-weighting Should Never Be Taken Lightly

administrator Comments (0)

23 June , 2020

Ready…Set…GO!

administrator Comments (0)

เสียง

จากลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ IRMCO

ได้รับการยอมรับมากว่า 100+

ทั้งในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ เอเชีย

333 000 2222

ลูกค้าของเรา…

เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

1 0 +
โครงการ ที่ประสบความสำเร็จ
99
ทีมงานผู้เชียวชาญ
1 999
โรงงาน/บริษัทที่เราให้บริการ
0
ลูกค้า พึงพอใจ
0 +
ติดต่อหาเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม